Contact Us

 

 
Planning and Selling Agency: Rakuzen LLC
Please email us for more information or if you would like to place an order.
E-mail: mail@raku-zen.net
 
Rakuzen LLC
Address: 17-3 Higashihara, Matsukawa, Fukushima City, Fukushima, JAPAN 960-1241
Email: mail@raku-zen.net
Website: http://www.raku-zen.net
Fax: +81-24-534-6960